Hoạt động nghiên cứu khoa học

Chung kết cuộc thi Sáng Tạo SV Khoa Điện 2024

Chung kết cuộc thi Sáng Tạo SV Khoa Điện 2024

Chung kết cuộc thi Sáng Tạo SV Khoa Điện 2024

Vòng sơ loại cuộc thi Sáng tạo sinh viên Khoa Điện năm 2024

Vòng sơ loại cuộc thi Sáng tạo sinh viên Khoa Điện năm 2024

Kết thúc vòng sơ loại cuộc thi Sáng tạo sinh viên Khoa Điện năm 2024

Phát động cuộc thi Sáng Tạo Sinh Viên Khoa Điện 2024

Phát động cuộc thi Sáng Tạo Sinh Viên Khoa Điện 2024

Bắt đầu từ 03/2024 chào mừng ngày thành lập khoa 30/10/2024 tiến tới chào mừng ngày truyền thống TNU...

Chung kết cuộc thi Sáng Tạo SV Khoa Điện 2023

Chung kết cuộc thi Sáng Tạo SV Khoa Điện 2023

Diễn ra từ 03/2023 đến 10/2023 chào mừng 51 năm ngày thành lập khoa 30/10/2023 với 18 đội thi và gần...