Thông báo Đại học

Ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi THPT của Khoa Điện TNUT

Ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi THPT của Khoa Điện TNUT

Ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi THPT của Khoa Điện TNUT

Tuyển sinh thực tập tại Nhật Bản với sinh viên năm cuối

Tuyển sinh thực tập tại Nhật Bản với sinh viên năm cuối

Chương trình thực tập 12 tháng tại Nhật Bản đồng thời hoàn thành chương thực tập tốt nghiệp và làm đ...

Cơ hội tuyển dụng sớm và nhận tài trợ học phí với sinh viên năm cuối Khoa Điện

Cơ hội tuyển dụng sớm và nhận tài trợ học phí với sinh viên năm cuối Khoa Điện

Cơ hội tuyển dụng sớm và nhận học bổng đối với sinh viên năm cuối Khoa Điện

Thông báo Trao bằng đợt 1 năm 2024

Thông báo Trao bằng đợt 1 năm 2024

Thông báo Trao bằng đợt 1 năm 2024

Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng miễn, giảm học phí...

Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng miễn, giảm học phí...

Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội học kỳ ...