Tuyển sinh

Tuyển sinh Đại học năm 2024, ngành KỸ THUẬT ĐIỆN

Tuyển sinh Đại học năm 2024, ngành KỸ THUẬT ĐIỆN

Kỹ sư ngành KỸ THUẬT ĐIỆN với 04 hướng chuyên sâu: Điện công nghiệp & dân dụng; Hệ thống điện; Kỹ th...

Tuyển sinh Đại học năm 2024, ngành KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA

Tuyển sinh Đại học năm 2024, ngành KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA

Kỹ sư ngành KỸ THUẬT ĐIỂU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA với 02 hướng chuyên sâu: Tự động hóa công nghiệp; Kỹ t...

Tuyển sinh Thạc Sĩ năm 2024

Tuyển sinh Thạc Sĩ năm 2024

1. Ngành Kỹ thuật điện; 2. Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Tuyển sinh Tiến sĩ năm 2024

Tuyển sinh Tiến sĩ năm 2024

Khoa Điện - TNUT tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2024, ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa