Thông báo Tuyển dụng cán bộ nguồn Cty Goertek Vina

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - TNUT và Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Goertek Vina. Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Goertek Vina tổ chức tuyển dụng cán bộ nguồn - khối Nghiên cứu và Phát triển của Goertek Vina với nhiều ưu đãi cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp của TNUT nói chung và sinh viên Khoa Điện nói riêng, đợt tháng 06/2024 như sau:
     - Vị trí việc làm: Kỹ sư Nghiên cứu và Phát triển - R&D. 
     - Mức lương thỏa thuận: (15.000.000đ - 25.000.000đ)/tháng


Liên hệ: TS. Đặng Ngọc Trung - Phó trưởng khoa điện
             ĐT: 0982.252.710
Chi tiết dưới đây!