Tuyển sinh thực tập tại Nhật Bản với sinh viên năm cuối

TNUT phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh Chương trình thực tập 12 tháng tại Nhật Bản kết hợp thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp:
     - Đối tượng: Sinh viên đã hoàn thành các học phần và đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp
     - Thời gian: 12 tháng
     - Quyền lợi:
         + Được công nhận hoàn thành Thực tập tốt nghiệp
         + Được giao đồ án và thực hiện trong thời gian thực tập
         + Được hỗ trợ mức lương cơ bản (28-30)triệu đồng/tháng
         + Có cơ hội quay lại Nhật Bản làm việc với visa Kỹ sư
         + Các ưu đãi khác...
     - Yêu cầu:
         + Trình độ tiếng Nhật N5, được hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật
         + Chi phí phải nộp 45 triệu đồng, có thể vay vốn tối đa 28 triệu...

Liên hệ:
     - TS. Đặng Ngọc Trung - Phó trưởng Khoa Điện, ĐT: 0982.252.710
     - Trung tâm hợp tác doanh nghiệp, ĐT: 0915.434.266 (Ms Tâm)
Chi tiết dưới đây!

Tin bài: Truyền thông Khoa Điện